מחירון מודד מוסמך לעבודות השונות

בטיחות לפני הכל! אל תסמכו על מודדים ללא הסמכה!

 

מודד מוסמך מחירון לעבודות השונותפרויקט בנייה הוא פרויקט מורכב, שכולל בתוכו גם שלבים ותחומי התמחות שונים וגם אנשי מקצוע רבים המעורבים בו. ככל שתיכנסו יותר לעובי הקורה ותזניקו את הפרויקט שלכם קדימה, כך תגלו עוד ועוד אנשי מקצוע שצריכים למלא את חלקם בתהליך, אבל תמיד זכרו שמדובר באנשי מקצוע שכל אחד מהם הוא קריטי להצלחת הפרויקט ולמעורבותו של כל אחד ישנן סיבות טובות, אפילו מאוד. אחד מאנשי המקצוע שאותו יהיה עליכם לשכור לטובת הפרויקט שלכם הוא מודד מוסמך וכמו כל איש מקצוע, גם מודד מוסמך גובה תשלום בגין השירותים שאותם הוא מספק, תשלום שאותו יהיה עליכם לשקלל בתקציב הכולל שאתם מעמידים לטובת הפרויקט. בשורות הבאות מפרטים בפניכם המומחים של היחידה למדידות את מהות התפקיד של מודד מוסמך, מיהו מודד מוסמך, מהם השלבים השונים בהם תזדקקו לשירותיו של המודד וכמובן מהו מחיר השוק הממוצע עבור כל שירות כזה, כלומר נציג לכם מודד מוסמך מחירון.

 

מיהו ומהו מודד מוסמך?

מדידת שטח הוא מרכיב חשוב וקריטי בתהליכי בנייה של בתים פרטיים, בניינים, גשרים, כבישים, תשתיות ובכלל. תחום המדידה מגיע מעולם הגאודזיה, שנעזר בכלים מתמטיים לצורך הגדרת גדלים וצורות במרחב. מודד מוסמך הוא איש מקצוע שהשלים לימודי גאודזיה לצורך יישום העקרונות הגאודזיים בענף הבנייה. אבל עצם השלמת ההכשרה המקצועית הנדרשת ועצם ההחזקה בידע המקצועי הנדרש, אינן הופכות את המודד למודד מוסמך. מודד מוסמך הוא אך ורק מודד שעומד בכל הקריטריונים החוקיים, כפי שהם מוגדרים בפקודת המדידות ואשר רשום כמודד מוסמך במרכז למיפוי ישראל, שמחזיק את מאגר המודדים המוסמכים בישראל. על המודד לעבור בחינות כנדרש, להציג דיפלומה מוכרת מהטכניון או ממוסדות לימוד רלוונטיים ומוכרים בחו"ל וכן להוכיח ניסיון של כ-5 שנים במסגרת התמחות למקצוע.

בכל פרויקט בנייה שאתם מנהלים, חשוב שתקפידו על כך שהמודד אותו אתם שוכרים הוא מודד מוסמך וכי הוא מעודכן ככזה במאגר של המרכז למיפוי ישראל. העסקת מודד שאינו מוסמך או אפילו מודד מוסמך שפשוט לא חידש את הרישיון שלו, עלולה להעמיד אתכם בסיטואציות מאוד לא נעימות אם וכאשר יתעורר מקרה ביטוחי, המחייב שכל המעורבים בפרויקט יפעלו על פי החוק וכמובן בכל מקרה בו נעשו טעויות מדידה ביחס לדרישת הרשויות.

 

 

מהם התפקידים שאותם ממלא המודד המוסמך?

מודד מוסמך יכול להיעזר בשתי טכניקות מדידה מרכזיות. הראשונה שבהן היא המדידה הגאודזית המסורתית, שמבוססת על הגעה לשטח וביצוע מדידות באמצעות כלים אופטיים מיוחדים, המאפשרים "להביט" על השטח ולגזור מהמבט הזה את המידות הנדרשות ובכלל זה אורך, רוחב, עומק, גובה, טופוגרפיה משתנה בכל חלקי השטח, שיפועים וכן הלאה. השיטה השנייה היא שיטת המיפוי הלווייני שמבוססת על גזירת הנתונים באמצעות מדידת GPS הנעזרת בשלושה לוויינים בחלל לצורך קביעת מיקום. בשתי השיטות נאספים המון נתונים שאותם יש להזין לאחר מכן לתוכנת מיפוי ייעודית, שהופכת את הנתונים לתמונת שטח טופוגרפית.תהליך זה הוא סופר קריטי גם ברמה הרגולטורית שמחייבת אותנו תמיד להישאר במסגרת המגרש שלנו ולא לחרוג ממנו אפילו בקצת, וגם ברמה ההנדסית שחייבת להבין מהם תנאי השטח על מנת לתכנן את המבנה ולבנות אותו בהתאמה לשטח שעליו הוא צפוי לבנות.

תפקידו של מודד מוסמך נחלק לשלוש: פעם אחת, על המודד להביא אל האדריכל את תמונת השטח מן המציאות אל הנייר, על מנת שניתן יהיה לתכנן את הבית ולייצר את תכנית הבנייה. פעם שנייה, על המודד להביא אל הקבלן את תכנית הבנייה מן הנייר אל השטח, על מנת שהקבלן ידע בדיוק מהם גבולות הגזרה של המבנה וכיצד באה תכנית הבנייה המשורטטת לכדי ביטוי בשטח. פעם שלישית, על המודד המוסמך לבצע מדידות רציפות של המבנה לאורך תהליך הבנייה, על מנת לגבש את המסמכים הנדרשים לצורך רישום הנכס ובראשם, השרטוטים, שהופכים לחלק מתיק הטאבו של הנכס ומהווים חלק חשוב ומרכזי בתהליך האישור שלו. בשורות הבאות נפרט בפניכם את השלבים המרכזיים שבהם מעורב המודד המוסמך וכמובן את העלות הממוצעת של כל שירות בכל שלב כזה.

 

שלבי הבנייה, מעורבותו של מודד מוסמך ומחירון

שלב התכנון – הכנת גרמושקה

מחירון מודד מוסמךהשלב הראשון בו מעורב המודד המוסמך הוא שלב הכנת תכנית הבנייה, הקרוי גם גרמושקה ומטרתה היא ליצור תכנית בנייה, שמשמשת גם לצורך פנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לצורך קבלת היתרי בנייה וגם לצורך הנחיית הקבלן המבצע לגבי האופן בו עליו לבנות את הנכס. בשלב זה תפקידו של המודד המוסמך הוא להביא את השטח אל השולחן על מנת שניתן יהיה לבנות שרטוטים ומפות טופוגרפיות שישמשו את האדריכל בתכנון המבנה. בשלב זה מודד המודד את השטח הבתולי ובכלל זה שטח כולל, מידות אורך ורוחב בחלקי המגרש השונים, גבהים ושינויים טופוגרפיים בכל רחבי השטח, שיפועים בשטח ואלמנטים סביבתיים משמעותיים שחייבים להופיע במפה. בשלב זה המודד יורד לשטח, מבצע את המדידות, בדרך כלל בשיטת המדידה הגאודזית המסורתית ומכין את המפות הטופוגרפיות לשימוש האדריכל ולצירוף לגרמושקה.

מודד מוסמך מחירון להכנת גרמושקה יכולה לנוע בין 1,500 ועד 4,000 שקלים בהתאם לשטח המגרש ומורכבות המדידה שלו.

 

הנחת יסודות/ מתווה יסודות

השלב השני בו מעורב המודד המוסמך הוא שלב הנחת היסודות, שלב שנקרא גם שנוגריסט. שלב זה מגיע לאחר שגובשה כבר תכנית בנייה ולאחר שנתקבל היתר בנייה מן הרשות המקומית. זהו למעשה השלב שמזניק את שלב הביצוע של הפרויקט ובו על המודד המוסמך למקם בדיוק את מיקומי היסודות בשטח. מיקומי היסודות מצוינים על גבי תכנית הבנייה לאחר שקיבלה אישור של מהנדס קונסטרוקטור, אך הקבלן לא יכול להביט בתכנית הבנייה ולהבין ממנה היכן בדיוק עליו לבצע קידוחי כלונסאות לצורך הנחת יסודות. זהו המקום בו נכנס המודד המוסמך לתמונה ובהתאם לתכנית הבנייה שגובשה, מסמן את מיקומי היסודות בשטח. שלב זה משלב עבודה משרדית במסגרתה יושב המודד המוסמך מול המפות הטופוגרפיות שגובשו ומול תכנית הבנייה שגובשה ולאחר מכן יוצא אל השטח ומבצע סימון פיזי של מיקומי היסודות בשטח על מנת ליידע את קבלן השלד היכן בדיוק עליו לבצע את קידוחי הכלונסאות. בשלב זה מבצע המודד המוסמך סימון כולל למגרש לרבות סימוני גבולות המגרש, סימונים של גבולות גזרה מרכזיים של המבנה על פני הקרקע וכדומה.

מודד מוסמך מחירון למתווה יסודות נעה בדרך כלל סביב 1,500 שקלים.

 

סימוני קומות

מודד מוסמך מחירון מעודכןבמבנים בעלי יותר מקומה אחת, יש צורך לבצע מדידה של כל קומה בנפרד. מדידה זו מיועדת להבטיח שהמבנה עומד על תילו בצורה אנכית לחלוטין וללא כל הטיה או שיפוע, שיכולים לפגוע ביציבותו המבנית. בכדי להבטיח שבניית הקומות אינה מבוצעת על ידי מדידה בעין, נדרשת מדידה מקצועית של מודד מוסמך, המבצע מדידות מרחביות ומסמן במדויק היכן צריכה להיות ממוקמת הדופן החיצונית של הקיר והיכן הדופן הפנימית, עובי הקיר, זווית הקיר, שיפוע הקיר וכל פרמטר אחר שמהווה מרכיב הנדסי חשוב וכן מרכיב חשוב בתכנית הבנייה הספציפית. כמובן שגם בשלב זה נדרש המודד המוסמך לבצע עבודת שטח באתר הבנייה.

מודד מוסמך מחירון לטובת סימוני קומות עומדות על 1,000 עד 1,500 שקלים.

 

מדידה לצרכי רישום מחירון

מדידה לצרכי רישום, או בהגדרתה המקצועית תכניות לצרכי רישום (תצ"ר), היא למעשה הכותרת של כלל פעולות המדידה המבצע המודד לאורך כל תהליך הבנייה, כחלק מתהליך הכנת השרטוטים של המבנה. על המודד המוסמך לבצע רישום מסודר ומוקפד של כל הסימונים שבוצעו על ידו בשטח, לבצע מדידות של המבנה בהתהוותו ביחס לתכנית הבנייה ולגרמושקה שאושרה במסגרת היתר הבנייה ולגבש את הכל יחד לצורך שרטוטי מבנה שיצורפו בסופו של דבר לתיק הטאבו של המבנה.

מודד מוסמך מחירון לטובת תכניות לצרכי רישום עומדת על כ-2,000 שקלים.

 

שירותי מודד מוסמך על פי הצורך (מחירון)

ארבעת התפקידים שפירטנו לעיל הם התפקידים המרכזיים שבהם חייב מודד מוסמך להיות מעורב ומהווים חלק אינטגרלי בכל פרויקט בנייה. יחד עם זאת, ישנן מדידות שונות שלהן אנו עשויים להידרש במסגרת פרויקט בנייה ספציפי ושאינן נכללות במכלול תפקידי הליבה של המודד המוסמך, וכן ישנם שירותי מדידה נוספים שמסופקים על ידי מודדים מוסמכים גם במבנים קיימים: מדידות לצורך שיפוץ מבנה, מדידות לצורך חישובי ארנונה, מדידות בסכסוכים משפטיים על קרקע וכן הלאה. שירותי מודד מוסמך כלליים אלה יכולים להיות מחושבים הן במודל של מחיר פיקס, המשתנה בין מודד למודד והן במודל של חיוב לפי שעה בתעריף ממוצע של כ-250 שקלים לשעה, קיים מחירון מודד מוסמך. במרבית המקרים, מדידות גנריות שמסופקות כשירות שכיח כמו למשל מדידות לצרכי ארנונה, יתומחרו במחיר פיקס המשתנה בהתאם לשטח הכללי של המבנה. שירותים יותר ספציפיים כמו חוות דעת משפטיות יתומחרו בדרך כלל לפי שעה בהתאם להיקף העבודה והמאמץ שהשקיע המודד במתן השירות.

 

מודד מוסמך – מקצוע שנשען על ידע וזמן

מודד מוסמך מחירון 2021אחד הדברים החשובים ביותר להבין לגבי עבודת המודד המוסמך הוא, שמדובר באיש מקצוע שעיקר עבודתו נשענת על הזמן שלו ועל היכולות המקצועיות שלו. את זה חשוב להבין מכיוון שכאשר אתם בוחרים מודד מוסמך, אתם לא יכולים להתעלם מסוגיית המחיר כפי שאתם לא יכולים להתעלם ממנה באף מוצר או שירות אחרים שאתם משלמים עבורם. יחד עם זאת, כשמחיר השירות מתומחר לפי זמן וידע מקצועי, אתם בהחלט רוצים לוודא שאתם משיגים את הטוב ביותר בשני אלה. זה לא אומר שאתם לא צריכים לבצע השוואת מחירים וזה גם לא אומר שאתם צריכים לשכור את המודד המוסמך שמציע לכם את ההצעה היקרה ביותר, אבל זה בהחלט אומר שמחיר הוא לא פרמטר שאתם רוצים להכריע באמצעותו את קבלת ההחלטה שלכם לגבי המודד שיבצע עבורכם את העבודה וזה לבטח אומר שאתם לא רוצים לבחור במודד המוסמך שנתן לכם את ההצעה הזולה ביותר רק בגלל שהוא נתן לכם את ההצעה הזולה ביותר.

רמת המחירים שדורש כל מודד מוסמך מושפעת כמובן מהניסיון שלו, מהמוניטין ממנו הוא נהנה או לא נהנה בשוק ומרמת הביקוש לה הוא זוכה בשוק. ככל שמדובר במודד יותר מבוקש, יותר מוכר ויותר אמין, כך גם המחיר שלו יהיה יותר גבוה. זה אמנם חשוב, אבל זה לא אומר שמודד מוסמך מתחיל שטרם רכשה את ניסיונו ושמו, לא יכול לספק לכם בדיוק את אותה רמה של שירות.

היחידה למדידות היא אחת החברות המובילות בישראל לשירותי מדידה לענף הבניין ובכלל. לחברה צוות של מודדים מוסמכים שקיבלו הכשרה מלאה כל פי החוק ומורשים לעבוד כמודדים מוסמכים לכל סוגי המבנים ובכל סוגי הפרויקטים. היחידה למדידות מציעה לכם שירות מקצועי במחיר אטרקטיבי והתחייבות לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר בתחום.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

אז מה היה לנו בכתבה:
בחן מדדים
בחן מדדים

היחידה למדידות היא חברה ותיקה ומקצועית, הפעילה בענף השירותים ההנדסיים מזה שנים רבות ומספקת שירותי מדידה מקצועיים לפרויקטים הגדולים ביותר בישראל, כמו גם לפרויקטים קטנים ופרטיים ברמת הלקוח הפרטי הבודד. בחברת היחידה למדידות תוכלו למצוא צוות של מודדים מוסמכים ומקצועיים, כולם בעלי תואר אקדמי בלימודי גאודזיה (הבסיס המקצועי לעולם המדידות) וכולם רשומים כמודדים מוסמכים במרכז למיפוי ישראל.

התקשרו עכשיו!

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!