חשיבות בחירת מודד מוסמך

בטיחות לפני הכל! אל תסמכו על מודדים ללא הסמכה!

עולם הבניה והתשתיות הוא עולם מורכב ומאתגר. בשל כך הוא דורש שילוב של לימודים ארוכים, ידע, רכישת ניסיון רב, עמידה במבחנים ועמידה תחת פיקוח ורישיונות מתאימים. בתוך כלל מקצועות הבניה, בולט גם תפקיד המודד. אנו נדרשים לפעילותו של מודד מוסמך גם בתחום מקצועות הבניה הקלאסיים החל מבתים פרטיים ועד רבי קומות וגם כאשר אנו זקוקים לתכנון ובניה של תשתיות, גשרים, וסלילת כבישים וכן לעולמות משלימים כמו חלוקת וסימון נחלות, מדידת דירות לצורכי ארנונה, כמומחה ומעניק חוות דעת מקצועית , בדיונים משפטיים ועוד.

בתחום הבניה, חשיבותו של המודד עצומה. מודד מוסמך הוא הראשון להחיל את הפרויקט ועל פיו וסימוניו, כולם מתיישרים ופועלים. הוא מתחיל במדידת השטח לבניה, תוך ציון פני השטח, הגבהים, השיפועים והפרטים הנמצאים על השטח עצמו, כדי להעניק לאדריכל את הבסיס ממנו יתכנן את הבניין. בהמשך, הוא גם ימדוד ויסמן את התוכנית שהאדריכל הכין, על פני השטח עצמו, כדי שהבניה בפועל, לכל אורכה תהיה תואמת ב-100% לתוכנית. לבסוף, הוא גם יוודא כי הכל נבנה כשורה וכי הבית רשאי לקבל הרשאה לאכלוס.

בסיכום כל הדברים, אכן עולה כי עבודת המודד היא חשובה וקריטית לאורך כל שלבי הבניה. מכאן גם עולה חשיבות שבהתקשרות עם מודד מוסמך ואיכותי, שיאפשר לנו שקט נפשי והימנעות מבעיות רבות מכאן ואילך.

 

חשיבות מודד מוסמך במישור התכנוני והבטיחותי

המדידות אותן עושה המודד, חשובות מאוד עבור האדריכל. האחרון, אינו יודע להסתכל על השטח הפיזי ומשם לצאת לתכנון המבנה וסביבתו. הוא זקוק למישהו אשר ינגיש לו את השטח, הרב ממדי לכדי מפה, דו ממדית, על פיה יוכל לבצע את תפקידו. בשלב השני, מסמן המודד את התוכנית של האדריכל בשטח עצמו, בשביל הקבלן.  כל טעות, ולו הקטנה ביותר, בכל אחד מן השלבים, היא בעלת השפעה מכרעת.

מדידות לא מדויקות יכולות לגרום להנחת יסודות שלא במקום הנכון או בשיפועים לא טובים ועוד סטיות חמורות אחרות, שיש להן משמעות לגבי איכות הבניה ויציבותה, המשפיעים על רמת הבטיחות של המבנה כולו. למדידה לא נכונה גם השפעה על הממד התכנוני. סטייה במדידת השיפועים יכולה לגרום למשל לכישלון מוחלט של תשתית הביוב שנבנתה על פיה וכד'.

 

חשיבות המודד מול התחום המשפטי והרגולציה

מדידותיו של מודד מוסמך והמפות שהוא מייצר על פיהם, משמשים כאסמכתאות משפטיות בשלל נושאים העלולים לצוץ במהלך הבניה, בעת סיומה וגם בדיונים המתרחשים אפילו עשורים רבים אחרי סיום הבניה. אצל מוסדות המדינה האמונים על הרגולציה בנושא חלוקת הקרקעות ורישומם, לתוצר שמביא המודד חשיבות רבה. באמצעותם, ניתן לרשום בעלות על הנכס או השטח, לקבל אישורי אכלוס (טופס 4) ועוד. מדידה לא נכונה, תביא לסימוני שטח לא נכונים, או לחריגות בניה, שלא באשמתכם, שיגררו בזבוז כסף וזמן רבים, בהתדיינויות משפטיות ארוכות ובירוקרטיות מתישות, מול הגופים הרגולטורים.

גם בתחום המשפטי, יש חשיבות רבה לעבודתו של המודד. כאמור, גם שנים רבות לאחר סיום בניה. למשל כאשר יש מחלוקת בין 2 בעלי נכסים סמוכים על מיקומי וגבולות השטח, מחלוקת בתוך המשפחה על חלוקת חלקים משניים בתוך שטח גדול ואו מחלוקת בין 2 בעלי זכויות שונים  על הקרקע והנכס. מודד יכול לשמש גם כעד מומחה, שחוות דעתו נלקחת חשבון בעת דיונים על ערעור בדבר גודל הבית, המגדיר את גובה עלות הארנונה. תוצאות המדידה גם באים בחשבון בעת מחלוקת כספית בין הקבלן המבצע לבעל הנכס, לגבי היקף הבניה, כמות החומרים בהם נעשה שימוש וכדו'.

 

מקצוע של מקצוענים

מתוך כך עולה, עולה וגוברת ההבנה כי יש חשיבות מכרעת להתקשרות עם מודד מוסמך. רגע, אבל לא כל מודד הוא מוסמך? ובכן, התשובה, לצערנו, היא -לא. בהגדרתו, מודד מוסמך, הוא מודד מקצועי, בעל השכלה מתאימה, ניסיון והכשרה מקצועית נדרשת, אשר גם אוחז בתעודות הסמכה ורישוי מתאימות מטעם הגוף הממונה לכך בישראל ואשר מחויב, לסטנדרטים הגבוהים הנדרשים במקצוע. וכעת, הנה הדברים בהרחבה:

 

לימודים והשכלה

מודד מוסמך, הוא תפקיד שהכשרתו היא מהמורכבות והייחודיות ביותר בישראל. למעשה, כרגע, הכשרה למקצוע זה נעשית רק במקום אחד- הטכניון בחיפה. הלימודים כוללים לימודי מדעי הגיאודוזה- מדע מדויק, המשלב ועוסק במדידה והצגה של פני כדור הארץ ומיפוי והצגת שטחים שילוב מתמטיקה וכן לימודי הנדסה נוספים.  לאחר 4 שנים של לימוד מפרך ומעבר של מבחנים קשים, על הלומדים לעבור סטאז' של שנתיים ולאחר מכן מבחן נוסף, הפעם של המרכז למיפוי ישראל, הגוף הרגולטורי, האחראי על כל ענף המיפוי בישראל והכשרת מודדים מוסמכים.  רק בתום מעבר מוצלח של כל אלו, רשאי המועמד לתפקיד מודד מוסמך, לקבל תעודת ורישיון לעסוק במקצוע.

 

רישיון ורישום

מתוך רצון למנוע טעויות קריטיות וכדי לשמור על סטנדרטים גבוהים בעולמות הבניה, ובעיקר על מנת שתחום חשוב ומשמעותי שכזה לא יהיה פרוץ, הסדירה המדינה תנאים, לפיהם רק מודד בעל רישיון בתוקף, יכול ללוות פרויקטים או להיות מועסק ופעיל בתחום. כל מי שכאמור, עבר בהצלחה את הלימודים והמבחנים בעקבותיהם, רשאי להירשם במאגר המודים המוסמכים, כאשר לכל אחד מהמודים ניתן מספר רישוי וזיהוי ייחודי.

על כל מודד מוסמך, לעבור השתלמויות תקופתיות כדי לעדכן ידע ולהגביר את מקצועיותו והחברים במאגר המודדים, צריכים להוכיח עצמם כל העת ובכל שנתיים רישיונם מחודש רק לאחר בחינה מעמיקה. לא מעט פעמים, מודדים אשר סוטים או אינם מבצעים מלאכתם כדרוש, נגרעים מן הרשימה המצומצמת ע"י הגוף המפקח במרכז למיפוי ישראל.

 

חשיבות בחירה של מודד מוסמך

כפי שראינו, בחירת מודד מוסמך היא עניין חשוב בעת בניית בית בכל כך הרבה מובנים. אמת, יש עדיין כאלו הבוחרים להעסיק מודדים שאינם מוסמכים. לצערנו, כמו בכל ענף בישראל, יש מתחזים רבים. רובם כאלו שסיימו את המבחנים אך לא סיימו את ההתמחות או הבחינות הנוספות או כאלו, שהושעו מהמאגר, עקב תקלות שיצאו תחת  ידם.

יתכן מאוד שאם תשתמשו במודד שאינו מוסמך, איש כלל לא ידע. אבל בעת התקשרות עם מודד שאינו מחזיק ברישיון מודד מוסמך, אתם מסתכנים ביותר מדרך אחת, מכל הסיבות שציינו לעיל. ובסופו של דבר-  אתם אלו שתסבלו מנזקים בטווח הקרוב או הרחוק יותר, גם שנים רבות לאחר מכן.

הבחירה בזהות המודד נתונה בידכם. נכון, שלעיתים לא אתם תהיו אלו שתבחרו את המודד, בפועל אלא הם יומלצו על ידי אדריכלים או קבלנים, שכנראה כבר עבדו עם מודד זה בפרויקטים קודמים. יחד עם זאת, מחובתכם לבדוק כי המודד המומלץ על ידם הוא אכן מודד מוסמך. איך לעשות זאת? בפשוטת.  המרכז למיפוי ישראל, מפרסם באתר שלו את המאגר המעודכן של כל המודדים ותוכלו להצליב את המידע ולנסות לאתר, האם שמו של המודד והסמכתו, אכן נמצאים שם.

'המרכז הישראלי למדידות' מציב את המקצועיות והסטנדרטים הביצועיים הגבוהים בראש מעייניו. המודדים המוסמכים שלנו, בעלי ניסיון רב, מצויידים בציוד המתקדם ביותר ובעלי יכולות מיומנויות גבוהות, בתחומי המדידה השונים. נשמח לעמוד גם לרשותך בכל עבודה או משימה בצורה מקצועית ומחירים נוחים.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

אז מה היה לנו בכתבה:
בחן מדדים
בחן מדדים

היחידה למדידות היא חברה ותיקה ומקצועית, הפעילה בענף השירותים ההנדסיים מזה שנים רבות ומספקת שירותי מדידה מקצועיים לפרויקטים הגדולים ביותר בישראל, כמו גם לפרויקטים קטנים ופרטיים ברמת הלקוח הפרטי הבודד. בחברת היחידה למדידות תוכלו למצוא צוות של מודדים מוסמכים ומקצועיים, כולם בעלי תואר אקדמי בלימודי גאודזיה (הבסיס המקצועי לעולם המדידות) וכולם רשומים כמודדים מוסמכים במרכז למיפוי ישראל.

התקשרו עכשיו!

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!