תכניות

הכנת תשריטים לבית משותף

לצורך רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, חלה חובת הגשה של תשריט בית משותף. לחברת בחן מודדים ניסיון רב בהכנת תשריטים עבור בתים משותפים מסוגים שונים

הכנת תכניות פרצלציה

הליך איחוד וחלוקה (פרצלציה) הינו  יישום חדש של תכנית מפורטת או תכנית מתאר מקומית. התכנית עוסקת באיחוד מגרשים סמוכים וחלוקתם מחדש; זאת בהתאם לתוכנית החדשה,

חלוקה אנליטית למגרשים

תכניות לצורכי רישום (תצ"ר) וחלוקה אנליטית תכנית לצורכי רישום היא תרגום אנליטי מדויק של נתוני התב"ע 0תכנית בניה עירונית) – כלומר גבולות ומגרשים – והפיכתם

Open chat
אנחנו זמינים גם בוואטסאפ!